advies & indicatie in de zorg

Aanbod
Gemeenten en andere ketenpartners, zoals maatschappelijke organisaties, kunnen Stichting Goed Thuis inschakelen om een indicatiebesluit voor te bereiden voor bepaalde klantsituaties of zorgvragen. Onze indicatie experts zijn getraind om multidisciplinair te kijken. Dat wil zeggen dat wij naar de totale gezondheids- en leefsituatie van een burger kijken.
Onze gekwalificeerde medewerkers verrichten een allesomvattend onderzoek en geven een afgewogen advies over de best passende inzet van persoonlijke zorg en voorzieningen.

Voordeel
• Levering van een (geanonimiseerd) indicatiebesluit wijkverpleging (Zvw, Wlz en Pgb) en advies volgens de geldende wet- en regelgeving;
• Advies voor wonen en welzijn voor het optimale leefklimaat van uw cliënt (Wmo), gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis wonen;
• Stimulering van de zorgvrager om voorliggende voorzieningen te gebruiken in combinatie met de Wmo en Jeugdwet;
• Actief beleid om mantelzorgers waar nodig en mogelijk te betrekken bij de zorg van hun naasten;
• Actuele kennis van de sociale kaart van de regio.