advies & indicatie in de zorg

Mantelzorgers komen in aanraking met veel professionals bij de zorg voor hun naasten. Mantelzorgers kunnen voor hún zorg en ondersteuning een beroep doen op de diensten van de medewerkers van Stichting Goed Thuis. Wij werken hiervoor samen met mantelzorgmakelaars. Voor uw unieke mantelzorgsituatie zullen we nagaan welke regeltaken overgenomen kunnen worden, zodat u minder belast wordt. Als mantelzorger houdt u ten alle tijden de regie.

Ons aanbod

  • Samen met u zoeken wij naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager;
  • Een zorgindicatie voor uw zorgvrager kunnen wij laten uitvoeren door een van onze bevoegde indicerend verpleegkundigen.
  • Bemiddeling tussen u en uw werkgever over de afstemming tussen werk en zorg en informatie geven over uw cao en/ of verzekeringen;
  • Namens u kunnen wij ook contact onderhouden met uitkerende instanties zoals het CAK, gemeenten of UWV;
  • Hulp verlenen bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgverzekeringen of gemeenten (Wmo-loket);
  • Aanvraag verzorgen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor het organiseren van persoonlijke hulp op maat zoals vervoer, opvang, hulpmiddelen en woningaanpassing;
  • Informatie geven op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften;
  • Bezwaarschriften opstellen en klachten behartigen;
  • En niet in de laatste plaats, bieden wij een luisterend oor!

Voordeel
Medewerkers van Stichting Goed Thuis willen enerzijds ontzorgen en anderzijds de mantelzorger krachtiger maken en overzicht bieden in de complexe wereld van de wet- en regelgeving. Als u zich als ondersteunt weet, zult u zich beter kunnen richten op uw taak.