advies & indicatie in de zorg

! ! Wij willen u erop wijzen dat de wachttijd momenteel langer kan zijn dan u van ons gewend bent in verband met de vakantieperiode !!

Indicaties nodig?
Stichting Goed Thuis is gericht op het indiceren van zorgvragen voor persoonlijke verzorging en/of verpleging (ZVW) en de monitoring van de geleverde zorg. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van een WLZ indicatie.

Aanbod
Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het stellen van indicaties (ZVW) en monitoren de daaruit voortkomende zorgverlening. Stichting Goed Thuis biedt een effectieve en efficiënte manier om de indicatiestelling  uit te voeren. Wij voeren de indicatie voor uw cliënt uit in het door ons gebruikte elektronisch cliënten dossier (ECD) van NEDAP. U ontvangt na indicatiestelling van onze wijkverpleegkundige de uitgebreide metingen en het daaruit volgende zorgplan. Bij on-gecontracteerde zorgaanbieders zal ook de benodigde machtiging worden ingevuld door de wijkverpleegkundige. Maakt u gebruik van een ander ECD dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en gebaseerd is op het Omaha systeem dan kunnen we in uw eigen ECD indiceren. De aan uw organisatie gekoppelde wijkverpleegkundige zal met regelmaat contact met u opnemen om door middel van monitoring het verpleegkundig proces, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid te borgen.

Ook wanneer uw cliënt in aanmerking komt voor een WLZ indicatie kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag hiervan in Portero.

Door het inschakelen van Stichting Goed Thuis is uw organisatie verzekerd van indicaties die voldoen aan de landelijk gestelde normen en wet -en regelgeving. Hiermee kunnen uw zorgverleners aan de slag om uw cliënt van passende zorg te voorzien. Tevens wordt de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en het verpleegkundig proces nauwlettend gevolgd. Tijdens de monitoring afspraak die onze wijkverpleegkundige op regelmatige basis met u zal maken zal zij hiervan ook verslag leggen in uw ECD systeem of zorgdossier. De afspraak zal plaatsvinden op uw locatie. Hierdoor is indien nodig ook voor de zorgverzekeraar inzichtelijk dat er een wijkverpleegkundige over uw schouder meekijkt.

Kosten

De kosten van de indicatiestelling en monitoring worden aan u als zorgaanbieder gefactureerd. Dit gaat op basis van een door ons vastgesteld tarief. Na iedere periode van 4 weken ontvangt u een verzamelfactuur met per cliënt een bijlage waarop de werkzaamheden staan die zijn verricht. Deze uren kunt u meenemen in uw declaratie naar de cliënt/zorgverzekeraar.

Voordelen voor u als zorgaanbieder

  • Onafhankelijke indicatiestelling;
  • Dé oplossing bij een (tijdelijk)  tekort aan gekwalificeerd  personeel;
  • Collegiaal overleg vóór de definitieve vaststelling met de verantwoordelijk wijkverpleegkundige;
  • Extra capaciteit bij onvoorziene werkdruk bijvoorbeeld bij herindicaties of stelselwijzingen;
  • Onafhankelijke second-opinions;
  • Afname van de benodigde fte’s niveau 5 op uw personeelsbegroting;
  • Controle van de gestelde indicaties  (interne audit);
  • Als het beter past binnen uw bedrijfsvoering, kunnen wij de indicatie ook in uw eigen softwaresysteem verwerken;
  • Monitoring van de geleverde zorg.

Wilt u samenwerken met Stichting Goed Thuis dan dient u onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst van uw formulier nemen wij z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.