advies & indicatie in de zorg

Wij verzorgen voor u de indicatie voor Zorg in Natura en/of Persoons Gebonden Budget vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) en ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het monitoren van de geleverde zorg en uw zorgorganisatie van advies voorzien. 

 

 

Aanbod

Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het stellen van indicaties (ZVW) en monitoren de daaruit voortkomende zorgverlening. Stichting Goed Thuis gebruikt effectieve en efficiënte methodieken om de indicatiestelling uit te voeren. Door het inschakelen van Stichting Goed Thuis is uw organisatie verzekerd van indicaties die voldoen aan het landelijk, door V&VN, opgestelde normenkader en wet -en regelgeving. Hiermee kunnen uw zorgverleners aan de slag om uw zorgvragers van passende zorg te voorzien.

Wij voeren de indicatie voor uw zorgvrager uit in het door ons gebruikte elektronisch cliënten dossier (ECD) van NEDAP. U ontvangt na indicatiestelling van onze wijkverpleegkundige de uitgebreide metingen en het daaruit volgende zorgplan. Bij on-gecontracteerde zorgorganisaties zal ook de benodigde machtiging worden ingevuld door de wijkverpleegkundige. Wanneer uw organisatie ook gebruik maakt van het NEDAP systeem dat voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden en dat gebaseerd is op het Omaha systeem dan kunnen we in uw eigen NEDAP omgeving indiceren.

De aan uw organisatie gekoppelde wijkverpleegkundige zal met regelmaat contact met u opnemen om door middel van monitoring het verpleegkundig proces, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid te borgen. Dit zal zij noteren in uw ECD systeem of zorgdossier. Hierdoor is indien nodig ook voor de zorgverzekeraar inzichtelijk dat er een wijkverpleegkundige over uw schouder meekijkt. De afspraak zal plaatsvinden op uw locatie.

Ook wanneer uw zorgvrager in aanmerking komt voor een WLZ indicatie kunnen wij deze stellen en de aanvraag direct verwerken in het systeem van het CIZ.

 

 

Kosten

De kosten van de ZIN indicatiestelling en monitoring worden aan u als zorgorganisatie gefactureerd. Dit gaat op basis van een door ons vastgesteld tarief. Na iedere periode van 4 weken ontvangt u een verzamelfactuur met per zorgvrager een bijlage waarop de werkzaamheden staan die zijn verricht. Deze uren kunt u meenemen in uw declaratie naar de zorgvrager/zorgverzekeraar.

Voordelen voor u als zorgorganisatie

  • Onafhankelijke indicatiestelling
  • Dé oplossing bij een (tijdelijk)  tekort aan wijkverpleegkundigen
  • Extra capaciteit bij onvoorziene werkdruk bijvoorbeeld door ziekte of (zwangerschaps)verlof
  • Onafhankelijke second-opinions
  • Afname van de benodigde fte’s wijkverpleegkundige op uw personeelsbegroting
  • Controle van de gestelde indicaties  (interne audit)
  • Wij kunnen de indicatie ook in uw eigen NEDAP systeem verwerken
  • Er vindt monitoring van de geleverde zorg plaats

Wij houden ons aan de maatregelen, zoals gesteld door het RIVM, hierdoor kan het zijn dat er een telefonische of beeldbel afspraak met u wordt gemaakt.

 

Wilt u samenwerken met Stichting Goed Thuis dan dient u onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst van uw formulier nemen wij z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.