advies & indicatie in de zorg

Indicaties nodig?
Stichting Goed Thuis is gericht op het indiceren van zorgvragen voor persoonlijke verzorging en/of verpleging (ZVW). Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van een WLZ indicatie.

Aanbod
Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het stellen van indicaties (ZVW) en kunnen de zorg van uw cliënten monitoren. Stichting Goed Thuis biedt een effectieve en efficiënte manier om de indicatiestelling  uit te voeren. Wij voeren de indicatie voor uw cliënt uit in het door ons gebruikte elektronisch cliënten dossier (ECD) van NEDAP. U ontvangt na indicatiestelling van onze wijkverpleegkundige de uitgebreide metingen en het daaruit volgende zorgplan. Ook de machtiging zal worden ingevuld door de wijkverpleegkundige. Maakt u gebruik van een ander ECD dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en gebaseerd is op het Omaha systeem dan kunnen we in uw eigen ECD indiceren.

Ook wanneer uw cliënt in aanmerking komt voor een WLZ indicatie kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag hiervan in Portero.

Door het inschakelen van Stichting Goed Thuis is uw organisatie verzekerd van indicaties die voldoen aan de landelijk gestelde normen en wet -en regelgeving. Hiermee kunnen uw zorgverleners aan de slag om uw cliënt van passende zorg te voorzien.

Kosten

De kosten van de indicatiestelling worden aan u als zorgaanbieder gefactureerd.  Na iedere periode van 4 weken ontvangt u een verzamelfactuur met een bijlage waarop per cliënt de gewerkte tijd vermeldt staat. Deze uren kunt u meenemen in uw declaratie naar de cliënt/zorgverzekeraar.

Voordelen voor u als zorgaanbieder

  • Onafhankelijke indicatiestelling;
  • Dé oplossing bij een (tijdelijk)  tekort aan gekwalificeerd  personeel;
  • Collegiaal overleg vóór de definitieve vaststelling met de verantwoordelijk wijkverpleegkundige;
  • Extra capaciteit bij onvoorziene werkdruk bijvoorbeeld bij herindicaties of stelselwijzingen;
  • Onafhankelijke second-opinions;
  • Afname van de benodigde fte’s niveau 5 op uw personeelsbegroting;
  • Controle van de gestelde indicaties  (interne audit);
  • Als het beter past binnen uw bedrijfsvoering, kunnen wij de indicatie ook in uw eigen softwaresysteem verwerken.

Wilt u samenwerken met Stichting Goed Thuis dan dient u onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst van uw formulier nemen wij z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.