advies & indicatie in de zorg

Aanbod aan zorgverzekeraars

Onze wijkverpleegkundigen kunnen op uw verzoek een second opinion verrichten. Daarnaast kunnen zij u ondersteunen bij controle van gestelde indicaties en bij dossiercontroles.

De wijkverpleegkundigen van Stichting Goed Thuis zijn onafhankelijk, actueel geschoold en op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Wij werken volgens het normenkader van het V&VN.

 

 

Onze diensten

  • Voor zowel ZIN als PGB zullen onze wijkverpleegkundigen niveau 5/6 objectief beoordelen welke indicatie het beste past bij de situatie van de zorgvrager (second opinion)
  • Er wordt een schriftelijk indicatiebesluit wijkverpleging geleverd voorzien van het voorstel voor het zorgplan, verschillende metingen en het indicatiebesluit gebaseerd om Omaha en volgens de geldende wet- en regelgeving
  • Advies of aanvraag van een WLZ indicatie wanneer blijkt dat dit beter past bij de zorgvrager en wet-en regelgeving hieromtrent
  • Dossiercontroles
  • Controle van de gestelde indicaties (externe audit)

Voordeel

  • Controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg
  • Stimulering van de zorgvrager om voorliggende voorzieningen te gebruiken in combinatie met de WMO
  • Stimulering van de zelfredzaamheid en eigen regie van de zorgvrager
  • Uw polishouder kan met onze onafhankelijke indicatie de gewenste zorgorganisatie kiezen