advies & indicatie in de zorg

Aanbod aan zorgverzekeraars
U ontvangt een objectief indicatiebesluit als u besluit een van onze wijkverpleegkundigen in te schakelen. Met dit onafhankelijke indicatiebesluit kunt u het gesprek met de ketenpartners aangaan.  Immers, als zorgverzekeraar wilt u de zorgvrager recht doen, maar ook een zo laag mogelijke schadelast of beroep op de polis laten rusten.

De wijkverpleegkundig indicatiestellers van Stichting Goed Thuis zijn onafhankelijk, actueel geschoold en op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.

Onze diensten

 • Voor zowel Zin als Pgb zullen onze wijkverpleegkundigen niveau 5 objectief beoordelen welke indicatie het best past bij de situatie van de zorgvrager;
 • Er wordt een schriftelijk indicatiebesluit wijkverpleging geleverd voorzien van het voorstel voor het zorgplan en metingen en uitslagen volgens de geldende wet- en regelgeving;
 • Advies of aanvraag van een WLZ indicatie wanneer blijkt dat dit beter past bij de zorgvrager en wet-en regelgeving hieromtrent;
 • Advies voor wonen en welzijn voor het optimale leefklimaat van uw verzekerde (Wmo) om zo lang mogelijk zelfstandig verantwoord thuis te wonen;
 • Controle van de gestelde indicaties (externe audit).

Voordeel

 • Rechtmatige toegang;
 • Stimulering van de zorgvrager om voorliggende voorzieningen te gebruiken in combinatie met de Wmo;
 • Stimulering van de zelfredzaamheid en eigen regie van de burger;
 • Geen overbodige herindicaties door signaalfunctie van ons geautomatiseerde en geaccrediteerde indicatietool (Novire);
 • Uw polishouder kan met onze onafhankelijke indicatie de gewenste zorgaanbieder kiezen;
 • Wij werken ook binnen contractafspraken;
 • Digitale declaratie via VECOZO mogelijk.