advies & indicatie in de zorg

Aanbod aan zorgverzekeraars
Onze wijkverpleegkundigen kunnen op uw verzoek een second opinion verrichten. Daarnaast kunnen zij u ondersteunen bij controle van gestelde indicaties en bij dossiercontroles.

De wijkverpleegkundige indicatiestellers van Stichting Goed Thuis zijn onafhankelijk, actueel geschoold en op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.

Onze diensten

  • Voor zowel Zin als Pgb zullen onze wijkverpleegkundigen niveau 5 objectief beoordelen welke indicatie het beste past bij de situatie van de zorgvrager (second opinion);
  • Er wordt een schriftelijk indicatiebesluit wijkverpleging geleverd voorzien van het voorstel voor het zorgplan, verschillende metingen en het indicatiebesluit gebaseerd om Omaha en volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Advies of aanvraag van een WLZ indicatie wanneer blijkt dat dit beter past bij de zorgvrager en wet-en regelgeving hieromtrent;
  • Dossiercontroles
  • Controle van de gestelde indicaties (externe audit).

Voordeel

  • Rechtmatige toegang;
  • Stimulering van de zorgvrager om voorliggende voorzieningen te gebruiken in combinatie met de Wmo;
  • Stimulering van de zelfredzaamheid en eigen regie van de burger;
  • Geen overbodige herindicaties door signaalfunctie van ons geautomatiseerde en geaccrediteerde indicatietool (Novire);
  • Uw polishouder kan met onze onafhankelijke indicatie de gewenste zorgaanbieder kiezen;