advies & indicatie in de zorg

Heeft u een indicatie nodig?

Wanneer u een indicatie nodig heeft voor persoonlijke verzorging en/of verpleging, dan bent u bij Goed Thuis aan het juiste adres.

Werkwijze

U vult uw gegevens in op het aanmeldformulier via de button indicatie aanvragen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en lever de gevraagde medische informatie aan. Pas nadat alle benodigde formulieren zijn aangeleverd, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor het plannen van een huisbezoek om uw zorgvraag door te nemen.

Tijdens het huisbezoek wordt uitgebreid ingegaan op uw persoonlijke situatie. Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken wat u zelf nog kan en waar u hulp bij nodig heeft. Indien nodig kunnen wij overleggen met andere (para)medische zorgverleners, zoals ergotherapeut, fysiotherapeut of huisarts. Wij werken volgens de AVG en hebben daarom toestemming nodig van u om uw gegevens te mogen delen en te bespreken. Hiervoor ondertekent u ons toestemmingsformulier.

Aan de hand van onze bevindingen tijdens het huisbezoek en de ontvangen medische informatie wordt er beoordeeld of u in aanmerking komt voor een indicatie binnen de zorgverzekeringswet. Als u hiervoor aanmerking komt ontvangt u van ons een  indicatiebesluit dat voldoet aan de wet- en regelgeving via beveiligde mail. Het is mogelijk dat de beveiligde mail in uw SPAM box terecht komt, dus houd dit in de gaten. Komt u niet in aanmerking voor een zorgverzekeringswet indicatie dan kunnen wij u doorverwijzen naar een passende instantie.