advies & indicatie in de zorg

Wij verzorgen voor u de indicatie voor Zorg in Natura en/of Persoons Gebonden Budget vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) en ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het monitoren van de geleverde zorg en uw zorgorganisatie van advies voorzien.

 

Indicatie nodig?

Als u als zorgvrager een indicatie nodig heeft voor persoonlijke verzorging en/of verpleging van waaruit u de zorg wil bekostigen d.m.v. een PGB of ZIN, dan bent u bij Stichting Goed Thuis aan het juiste adres.

 

Aanbod

Na het vergaren en ordenen van de informatie over uw situatie, kunnen we bepalen welk advies we kunnen geven en welke indicatie het beste bij uw persoonlijke situatie past. Onze wijkverpleegkundigen bespreken met u uw algehele leef -en gezondheidssituatie.

U ontvangt van ons een schriftelijk, onafhankelijk indicatiebesluit wat voldoet aan de wet- en regelgeving.

Proces

Medewerkers van Stichting Goed Thuis die zorgindicaties stellen, zijn wijkverpleegkundigen niveau 5/6.  Via onze website kunt u een aanvraag voor een PGB of particuliere ZIN indicatie indienen. Hierna zal de wijkverpleegkundige die werkzaam is in uw regio contact met u opnemen om een huisbezoek in te plannen. Wanneer dit is ingepland en u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om het gesprek te laten plaatsvinden, vragen wij u om dit maximaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kunt u doen via ons rechtstreekse nummer of via het mailadres. Deze gegevens vindt u op de contact pagina. Als de afmelding niet binnen de gestelde tijd is gedaan wordt er € 65,- in rekening gebracht.

Tijdens het huisbezoek wordt uitgebreid ingegaan op uw persoonlijke situatie. Wij doen dit aan de hand van diverse vragenlijsten. Samen bepaalt u wat u nog wel kunt en zelf wilt blijven doen en waar u hulp bij nodig heeft. Hieruit volgt een advies of indicatie.

Voor persoonlijke verzorging gelden landelijke regels. Voor individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging en hulpmiddelen (WMO) gelden gemeentelijke regels. Tijdens een gesprek lichten wij deze regels graag toe. Wanneer er een opname wens is in een zorginstelling kunnen we een WLZ indicatie aanvragen bij het CIZ.

 

Kosten

Bent u verzekerd bij VGZ, ACHMEA (Zilveren Kruis), ONVZ, ENO of MENZIS en alle zorgverzekeraars die daaronder vallen, dan declareert Stichting Goed Thuis de PGB indicatiestelling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar via onder aanneming, u ontvangt dus géén factuur. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen wij u een email toesturen waarin wij vragen om een bevestiging dat u akkoord bent dat de declaratie in onder aanneming zal plaatsvinden.

Bovenstaande geldt niet voor ZIN en WLZ indicaties. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan ontvangt u een factuur van onze werkzaamheden. Deze kosten kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis zal dit geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Wanneer u uw PGB, ZIN of WLZ indicatieaanvraag bij ons indient ontvangt u een mail met informatie over de kosten.

Voordeel

Wij zijn onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan een zorgorganisatie of zorgverzekeraar. Onze wijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het stellen van de diverse zorgindicaties. Zij zijn allemaal ervaren in het voeren van adviesgesprekken en zullen u als zorgvrager altijd centraal stellen.

Wij houden ons aan de maatregelen, zoals gesteld door het RIVM, hierdoor kan het zijn dat er een telefonische of beeldbel afspraak met u wordt gemaakt.