advies & indicatie in de zorg

Missie

Professioneel, Toegankelijk, Transparant, Respectvol en vooral Onafhankelijk.

 

Visie

Goed Thuis is toegankelijk en voor zorgvragers en zorgaanbieders. In eerste instantie opgericht om zorgvragers van een onafhankelijke indicatie te voorzien.  Respectvol zullen onze wijkverpleegkundigen het leven van een zorgvrager onderzoeken om te vinden wat de zorgvrager nodig heeft om een zo comfortabel mogelijk leven te kunnen leiden. Hij/zij zal hierbij transparant en methodisch te werk gaan. Zelfredzaamheid en het behoud van de zelfregie van de zorgvrager zijn hierbij kernwaarden. Onze wijkverpleegkundigen ontzorgen zorgorganisaties door de benodigde indicaties te verrichten en de geleverde zorg te monitoren. Zij kunnen ook zorgorganisaties van advies voorzien. Hierbij is de autonomie van de wijkverpleegkundige en haar onafhankelijke positie van belang.

 

Toezicht

Door o.a. intervisie toetsen onze indicatiestellers geregeld hun eigen handelen met interne en externe methodieken. De manager/directeur legt een keer per kwartaal verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Goed Thuis staat voor een onafhankelijk advies of indicatiebesluit wat recht doet aan de klantsituatie en voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Goed Thuis is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling.

 

Privacy

Uw privacy respecteren wij. Hoe wij ons beleid vorm hebben gegeven leest u in dit document.
Privacy beleid Goed Thuis

 

Zorgkaart Nederland

Schrijf een waardering via onderstaande link:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/wijkverpleging-stichting-goed-thuis-tilburg-10017869/waardeer