advies & indicatie in de zorg


Stichting Goed Thuis is opgericht om verlichting te bieden aan de werklast van wijkverpleegkundigen. Daarnaast borgen wij de onafhankelijkheid van de indicatiestelling in de thuiszorg. Belangen van zorgvrager en zorgaanbieder kunnen namelijk zorgen voor een spanningsveld:

  • de burger wil zo goed mogelijke passende zorg;
  • de wijkverpleegkundige wil een eerlijk en rechtmatige indicatie afgeven;
  • het zorgteam wil zorg bieden wat bij hun actuele omstandigheden past;
  • de organisatie wil voldoende  kunnen declareren en groei stimuleren;
  • de zorgverzekeraar wil een zo laag mogelijke schadelast of beroep op de polis, maar wel de zorgvrager recht doen.

Stichting Goed Thuis doorbreekt dit spanningsveld door zich onafhankelijk op te stellen. Hierdoor is het stellen van een rechtvaardige en doelmatige indicatie mogelijk.

De stichting werkt met HBO opgeleide wijkverpleegkundigen, gespecialiseerd in het stellen van een indicatie en het geven van advies. Onze wijkverpleegkundigen hebben jarenlange praktijkervaring. We garanderen dat onze wijkverpleegkundigen onafhankelijk zijn.